Guida turistike

Perpara se ju te mund te niseni nga qyeti tuaj ju mund te vizitoni nje agjensi turistike per nje informacion te qyeteteve dhe gjerave qe te mund te beni ne kete qytet, ju mund te vini me ture me autobus me turist te te njejtit interes.