Pasaporta dhe viza

Per me shume informacione kontaktoni linkun e Ministrise se Puneve te Jashtme

http://www.punetejashtme.gov.al/en/services/consular-services/visa-regime-for-foreign-citizens