Numrat dobishme

Prefiksi i Shqiperise +355

Ambulanca        17

Policia               19

Emergjenca       127 ose 129

Zjarrfikese        19