Me qira një biçikletë / motoçikletë

- Moto Saranda     +355 695871227 / 0852 26638          Email: sr.moto@hotmail.com
- Moto Adventure  +355 696209511 / +355 692571838   Email: motoadventure2015@gmail.com