Aeroport

Ju mund te vini prej Tiranes me linjen nepermjet aeroportit "Nene Tereza"

www.tirana-airport.com.al

Gjithashtu mund te vini prej Korfuzit.

Nga aeroporti i Korfuzit dhe me vone ne Sarande me traget

www.corfu-airport.com